Công Ty TNHH Thương Mại Lyan

Công Ty TNHH Thương Mại Lyan

ĐÀO TẠO

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 8

Hoalys xin thông báo danh sách giảng viên Hoalys khóa 8

Hoalys Academy thông báo danh sách giảng viên Hoalys khóa 8 gồm có 16 người

 

1. Trần Thị Hạnh 

 

2. Nguyễn Thị Tú Trinh

 

3. Trần Thị Ngọc Oanh

 

4. Phạm Thị Tường Vy

 

5. Phạm Thị Thúy

 

 

6. Nguyễn Thị Thảo Linh

 

7. Nguyễn Thị Phi Yến

 

8. Nguyễn Thị Ngọc An

 

9. Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên Hoalys Nguyễn Thị Kim Oanh


 

10. Nguyễn Kim Đồng

 

11. Lê Thị Ngọc Ánh

 

12. Kiều Thị Bích Nhiên

 

 

13. Huỳnh Bảo Ngọc

 

14. Châu Mỹ Xuân

 

15. Chung Mỹ Ngân

 

16. Bùi Thị Diễm My

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN