Công Ty TNHH Thương Mại Lyan

Công Ty TNHH Thương Mại Lyan

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 8

Hoalys xin thông báo danh sách giảng viên Hoalys khóa 8

Chi tiết

Công Ty TNHH Thương Mại Lyan

CÔNG BỐ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HOALYS

Tính đến tháng 8/2018, Trung tâm đào tạo nối mi Hoalys có 57 Giảng viên chính thức, trong đó bao gồm 2 chuyên gia , 7 giảng viên quốc tế, 100% Giảng viên Hoalys được đào tạo chuyên sâu và cấp bằng giảng viên bởi trường nối mi Hoalys, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, giảng dạy đúng với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Hoalys

Chi tiết